Why   Politics   become a member   Goal   Contact   International  
 
Analysis  

till startsidan

    Media
   
Reports       Articles
         
Motions Links
         
Education Images
         
   
   
   
   
   
   
     
   
Pressmeddelanden
     
    Pressmeddelande Vapenexport 22 februari 2012      
  Pressmeddelande kemikalerna i våra liv Gröna kvinnor i Karlstad oktober 2011  
 

Sexualbrott där anmälan inte leder till åtal - feb 2011

 
   
   
   
   
   
   
   
         
         
         
   
   
   
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   
   
   
   

 

   
   
   
       
   
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
   
   
Pressuttalande
15/6-08

Att spara energi fanns inte med i EU-kommissionens förslag till punkter att diskutera när när föeträdare för Europas civilsamhälle träffades i Bryssel 12-13 juni.
Ewa Larsson var på plats och företrädde Sveriges Kvinnolobby i arbetsgrupp som hanterade teknisk utveckling inom EU.
Nu finns både vikten av att spara energi och att ge subventioner enkom till projekt som utvecklar förnyelsebar energi med i förslaget till kommissionen, och även att kvinnor och ungdomar tar klimathoten på stort allvar genom att säga sig beredda att ändra sin livsstil, säger Ewa Larsson, som i Bryssel hänvisade till statistik från svenska Naturvårdverket.

På tisdag kommer Ewa Larsson, som också är ordförande för Gröna kvinnor, att tala om Kvinnor och Energi på Gudinnefestivalen i Näsåker kl 13.00.
- Kvinnor gör av med mindre energi och vill i större utsträckning än män satsa på sol och vind.
Men än så är det få kvinnor som tar plats i näringslivets styrelser och i den politiska maktsfär som tar beslut om framtida energiproduktion,
- det vill vi ändra på, säger Ewa Larsson.

För frågor: Ewa Larsson 070/530 42 37
www.gronakvinnor.se

 
 
 

Pressmeddelande

Tysk undersökning slår fast: Ökad risk för cancer hos barn i kärnkraftverkens närhet

En undersökning från ett tyskt miljöinstitut visar på en klart ökad risk för cancer hos barn som bor i närheten av kärnkraftverk.

Undersökningen presenteras på ett seminarium ”Energi & jämställdhet” på lördag 15 mars.

Undersökningen heter ”Childhood cancer near German nuclear power stations” och är gjord av Alfred Körblein vid Umweltinstitut München e.V. Han fann bland annat att risken för tidig barncancer ökade med 54 procent för dem som bodde inom en radie på 5 km .

Hur ser det ut kring Ringhals?

I seminariet medverkar Ewa Larsson och Eva Hallström från Gröna kvinnor.

De kommer att koppla dagens verklighet med krav på jämställdhet och förnyelsebara bränslen.

Tid: Lördag 15 mars kl 13.30-16.30

Plats: Campus, Varberg

Kontaktperson: Stefan Edlund, tel: 0340-653312

 

Pressuttalande

onsdag den 28 november 2007

Gröna kvinnor efterlyser ett jämställdhetsperspektiv i de radikala åtgärder som måste till för att bygga om till ett hållbart samhälle.

- Män bör göra mer som kvinnor gör, säger Ewa Larsson ordförande för Gröna kvinnor.

Kvinnor belastar klimatet mindre, åker mer kollektivt, handlar mer ekologiskt och köper mindre energislukande hemelektronik.

Miljöminister Andreas Carlgren menar att de som förorsakar miljöförstöringen ska betala.

Detta med anledning av UNDP:s kritiska rapport om att rika industrialiserade länder inte tar klimatförändringen på tillräckligt stort allvar. (UNDP är FN:s utvecklingsprogram)

Han talar sig sedan varm för global utsläppshandel. Gröna kvinnor menar att det är viktigt att också själv ta ett ansvar, tänka globalt och handla lokalt.

- Jag vill se en differentiering av kostnader på lokal nivå. Kvinnors generella beteenden bör belönas och stimuleras, medan mäns generella beteenden bör ifrågasättas och kosta mer.

Det går också att ändra attityder, själv kör jag som en riktig kvinna, försiktigt och energisnålt, avslutar Ewa Larsson.

För vidare info
ewa larsson 070-5304237

 

Pressuttalande tisdag den 20 november 2007

Kärnkraft snyter du inte ur näsan

Patriarkal panik utbreder sig, flera manliga ledarskribenter ropar skräckslaget att kärnkraften måste byggas ut, för att rädda världen.

De mest konservativa krafterna i samhället har fått nymornat miljöintresse, de tycks nu förstå det miljörörelsen sagt i ett tjugutal år, utsläpp av växthusgaser måste minska.

Som sansad miljöaktivist och kvinna, den halvan av befolkningen som anses drabbas hårdast av miljökatastrofer, tar jag mig för pannan. På sidan 21 i FN:s klimatpanels rapport, IPCC, finns kunskap som leder till slutsatsen att världens länder har högst åtta år på sig att vända utvecklingen och minska utsläppen.

När ska dessa hårt strukturellt uppfostrade nyliberala män lära sig något.
Kärnkraft snyter man inte ur näsan, det tar minst tio år från beslut till färdigställande.
Och vi har inte tid att ta debatten nu.

Däremot kan var och en själv läsa klimatpanelens alla förslag till egna åtgärder, men för att skynda på krävs både lagändringar och skattejusteringar.

Sätt i gång att agera Alliansen, det är de många vägarnas lösningar som behöver stimulans, inte en patriarkal, som kärnkraften symboliserar.

Ewa Larsson, ordförande för Gröna kvinnor. 070-5304237

 
 
 

Pressmeddelande 10 oktober 2007

Andreas Carlgren har fått ett kritiskt brev från den isländske miljöministern där denne upprört undrar varför Sverige frångår sin tidigare linje mot upparbetningsanläggningen Sellafield i Storbritannien.

I dag kommenterade han brevet på en presskonferens.

Kärnavfallet som skeppas till Sellafield är av en speciell typ som använts i forskning. Det kan inte tas om hand i Sverige, och alternativet till att frakta det till Sellafield skulle ha varit att det skulle upparbetas i en rysk reaktor.  

- Det här är sista gången avfall skeppas till Sellafield, säger Andreas Carlgren. Även den tidigare regeringen visste om att det fanns den här mängden som man måste ta hand om, menar han. Sverige har tidigare tagit ett formellt beslut att inte använda sig av Sellafield. Andreas Carlgren har därför försökt förklara för de andra nordiska ministrarna att Sverige inte på något sätt ändrat sin linje gentemot anläggningen, som kritiserats för att läcka radioaktivitet.  

Ewa Larsson satt som ledamot i Nordiska Rådets miljöutskott 1998-2002. Hon var involverad i den process som ledde fram till den gemensamma nordiska kritiken mot Sellafield år 2000, när socialdemokraten Kjell Larsson var miljöminister. 

Ewa Larsson är i dag ordförande för Gröna Kvinnor och före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet. Hon är mycket kritisk till beslutet och förstår inte hur Sverige nu kan frångå sina principer och skicka bränsle till en anläggning som läcker radioaktivitet.  

Det finns bland annat norsk forskning som visar att upparbetningsanläggningen läcker radioaktiva isotoper som förs med golfströmmen upp med Norges atlantkust, vilket låg till grund för den nordiska kritiken år 2000, enligt Ewa Larsson.  

- Detta är en väldigt stor principfråga eftersom vi vet att det är läckage. Då spelar det ingen roll om det är en engångsföreteelse. Jag tycker att det är oerhört oansvarigt och upprörande, säger Ewa Larsson

 
 

Pressmeddelande
Gröna kvinnor
onsdag den 30 maj 2007

Gröna kvinnor uppmanar till besinning

Detta med anledning av att lokala kommunpolitiker agerar välvilligt till inrättande av storskalig fiskeodling vid Världsarvet Höga kusten i Ångermanland.

- Sanslöst korttänkt, kommenterar Ewa Larsson, ordförande för Gröna kvinnor.

Östersjön har under flera decennier klassats som världens skitigaste innanhav. Nordiska rådet har i rapport slagit fast att Östersjön är världens mest radioaktiva innanhav. Olika svenska regeringar har satsat mycket pengar på att kartlägga problembilden, dagens regering ger ytterligare medel till forskning.

- Men konkreta långsiktiga nationellt finansierade åtgärder uteblir, menar Ewa Larsson. I stället fortsätter det lokala kommunala självstyret att härska och kommunala politiker styrs ofta av valperiodens fyraårsintervall.

Det är ingen hemlighet att fiskeodling ger överskott på näringsämnen till havet och med det bidrar till att öka problemen med döda havsbottnar och algblomning i Östersjön. Storskalig fiskeodling vid ett Världsarv riskerar dessutom att minska attraktionskraften för besök vid Höga kusten.

- Tänk nytt, tänk på helheten, det är långsiktigt hållbara näringar vi ska satsa på, som ger en livsmiljö vi stolt kan lämna över till barn- och barnbarn, avslutar Ewa Larsson.

 
 
den 21 mars 2007 16:00:59
Pressmeddelande

Bombsäkra kärnkraftverken!

Områden kring kärnkraftverk måste bombsäkras mot terror, säger Ewa Larsson ledamot i Stockholms polisstyrelse för Miljöpartiet och ordförande för Gröna kvinnor.

Frågan är på intet sätt ny, tidigare säkerhetsanalyser av kärnkraftverk har ställt krav på att en särskild styrka inom militären ska avsättas för att förhindra attacker. Men i Sverige är vi fortfarande invaggade i tron om att det finns säker kärnkraft, säger Ewa Larsson. Detta är regeringens ansvar och jag kräver att de agerar med kraft.

För frågor: Ewa Larsson 070-530 42 37, ewa.larsson@mp.se

 
 

Pressmeddelande tisdag den 6 mars 2007

Gröna kvinnor vill ha jämställdhet nu!

Rådande strukturella över- och underordning hindrar jämställdhet mellan kvinnor och män såväl politiskt, ekonomiskt, ekologiskt, juridiskt, socialt som kulturellt.

8:e mars , internationella kvinnodagen, hittar du oss på Sergelstorg mellan kl. 12.00 till 16.00

Ewa Larsson, ordförande för Gröna kvinnor talar om det ökade våldet mot kvinnor och barn och våldet mot Moder Jord.

Kärnkraft och kärnvapen hör ihop,
vi säger nej nu!

De patriarkala strukturer som vi alla lever i baseras på ett pyramidtänkande där en eller några sitter i toppen, patriarkerna. Ju starkare de patriarkala strukturen är i ett samhälle desto mer våld behövs för kontroll och underordning. Det kan handla om kontroll över en kvinnas kropp eller kontroll över ett land eller över ett lands naturresurser, säger Ewa Larsson. Gröna kvinnor ser till den ekologiska helheten och menar att människans stund på jorden ska ske i samklang med naturen och utan över- och underordning.

Att Kärnkraft och Kärnvapen hör ihop har många glömt i dag. Men kärnkraften kom till när kärnvapen utvecklades. Unga människor har invaggats i tron att det finns säker kärnkraft. Men det finns inga säkra människor och det är människans handlande som styr. Alla fel och slarv som rapporterats från kärnkraftverket i Forsmark påminner oss om det, menar Ewa Larsson. Moraliskt sett bör Sverige bryta eget uran för att driva egna kärnkraftverk. Gröna kvinnor säger absolut nej till det och kräver att avvecklingen av kärnkraften fullföljs. Kärnkraftverk kräver mycket kontroll, vi ser den som en del av en patriarkal struktur. För framtiden vill vi ha sol, vind och vatten, vilket för övrigt sjuttio procent av svenska folket sagt sig vilja i en undersökning, avslutar Ewa Larsson.

www.gronakvinnor.se

   
 
 

Trafiken i Stockholms län har ett kön.

Alliansen planerar att införa en trängselskatt som enkom ska gå tillbaka till regionen i form av nya vägar. Om detta beslut blir verklighet förstärks skillnaderna mellan kvinnor och mäns livskvalitet, säger Ewa Larsson , ordförande för Gröna kvinnor.

Socialdemokrater debatterar gärna hur klasskillnader påverkar val av kommunikationssätt. En genusgranskning ger en bättre helhetsbild. Av de

1,5 miljoner arbetsresor som görs en vardag i länet reser 41% kvinnor och 29% män kollektivt. Bil väljer 36% kvinnor och 58% män. Faktum är att kvinnor reser kollektivt, cyklar och går i mycket större utsträckning än män. Det innebär att kvinnor missgynnas grovt av Stockholms Alliansens förslag, säger Ewa Larsson

Gröna kvinnor uppmanar nu alla organiserade kvinnor att säga ifrån!

Trängselskatt frigör utrymme på vägar men ger trängsel i kollektivtrafiken, det blir en än mer oacceptabel situation om riksdagen beslutar att inte ge tillbaka skatten även till Stockholms kollektivtrafik så att den kan förbättras, avslutar Ewa Larsson.

För frågor: ewa larsson 070-530 42 37

 
 
Pressuttalande lördag den 3 februari 2007

Gröna qvinnor uppmanar kvinnor att politiskt organisera sig och aktivt delta i arbetet för en hållbar tillväxt.

Fattigdomen i världen har ett kön, kvinnor både tjänar och äger mindre än män trots att de arbetar mer och fortfarande har huvudansvar för barn- och hem, allt detta finns väl dokumenterat i olika FN rapporter.
Hur energi, matförsörjning och kommunikation ska ställas om för att minimera miljöstörningar blir nu huvudfråga efter det att innebörden av FN:s expertpanels klimatrapport (IPCC) blivit klarlagd.
- Jag vill se att fler kvinnor deltar i den debatten, allas röster måste bli hörda och respekterade, det är ett demokratiskt krav, säger Ewa Larsson ordförande för Gröna qvinnor.

Ökad kunskap om världens tillstånd, och att du själv har ett ansvar, gör att många i dag söker sig till gröna organisationer. När kvinnor organiserade sig för att få rösträtt var miljö- och fred viktiga ingredienser på den politiska dagordningen.
I dag tycks de politiska kvinnoförbunden glömt att diskutera vad de vill att hållbar växande välfärd ska innebära för dem, för den kan vara väldigt olika,
- det beror på vem som definierar vad som anses ska växa till och för vem, säger Ewa Larsson, ordförande för Gröna qvinnor.

För vidare info ring: 070-530 42 37

 
   

måndagen den 20 november 2006

Pressuttalande

Säg Nej Nu, Maud!

Att Ryssland har mycket fossilgas och att Tyskland har stora energibehov har absolut ingenting med Sveriges energipolitik att göra. Därför uppmanar jag dig Maud Olofsson att säga nej redan nu till förundersökning och miljöprövning av en gasledning till Sverige. Att gasledningsföretaget vill passa på att undersöka en avknoppning av ledningen när nu Ryssland och Tyskland är överens om att en sådan ska dras i Östersjön, ja det är inte konstigt. Men om du tillåter en undersökning är det detsamma som att öppna upp för förväntningar och en energislösande inhemsk debatt. Pågående energiomställning riskerar att stanna upp i ett mycket känsligt läge då flera svenska företag är på väg ut på den europeiska marknaden med energisnåla produkter som vitvaror, glödlampor och värmesystem.

Det är bättre att vara tydlig redan från början Maud, säg Nej Nu!

Gröna qvinnor har välkomnat dig som ny Näringsminister. Din ambition att gynna småföretagare, ofta kvinnor, och att förenkla regelverk är något vi bara sitter och väntar på ska bli verklighet. Vi ser det som ett led i att montera ner den patriarkala struktur som dagens svenska näringsliv bygger på. Att allt ska vara stort, krångligt och kontrolleras av ett fåtal. Men lägg nu inte krokben för företag som satsar på miljövänlig teknik.

Som du vet slår den patriarkala strukturen genom också inom energiområdet. Kärnkraft, olja och gas kräver stora sårbara anläggningar som kräver bevakning. Samhällets infrastruktur låses i generationer vid den typen av kapitalintensiva investeringar. Gröna qvinnor ser det som helt otänkbart att Sverige, med alla möjligheter att bygga vidare på inhemskt biobränsle och vindkraft, på mångfald, ska bygga upp ett energiberoende av rysk fossilgas. En uppfattning som tycks delas av flera partiledare.

Kvinnoorganisationer både i Sverige och Europa vill också bryta de patriarkala strukturerna. När Europeiska kvinnolobbyn, EWL, hade generalförsamling i Prag för tre veckor uttryckte Estonian Women's Associations Roundtable ett bestämt nej till en gasledning i Östersjön. Företrädare för organisationen var mycket oroliga över Sveriges öppna förhållningssätt till att undersöka om vi kan koppla på gasprojektet. Vår vaga inställning, att det ryska bolaget har rätt till undersökning fast vi inte än vet vad vi vill, anses stärka hela projektet på ett olyckligt sätt.

Kvinnoorganisationer i Europa vill inte ha rysk militär upptrappning i Östersjön, vilket gasprojektet legitimerar. Vi vill bygga långsiktigt uthålliga energisystem som inte kräver militär bevakning, vi vill bryta de patriarkala strukturerna.

Ewa Larsson , ordförande för Gröna qvinnor.

För mer info:

ewa.larsson@gronaqvinnor.se

tel 070-530 42 37

   
   
   
 
 
 
   

Pressuttalande

måndag 16 oktober 2006

Genusgranska Alliansens budget

I dag har FN stipulerat att det är Världshungerdagen. Flera organisationer som arbetar för svenskt bistånd kommer manifestera. Men fattigdomen har ett kön, säger Ewa Larsson , ordförande för Gröna qvinnor. Det är kvinnor och barn som utgör majoriteten av alla svältande och det är kvinnor som äger minst i världen.

Samma dag presenterar Alliansen sin budget för Sverige, den har också ett kön. Att sänka förmögenhetsskatten gynnar män. Att sänka skatten för låginkomsttagare gynnar kvinnor. Gröna qvinnor kräver nu att budgeten genusgranskas, - vi måste ha en rimlig chans att kunna granska budgeten ur ett kön- och makt perspektiv, säger Ewa Larsson.

På regeringens egen hemsida finns modell framtagen om hur genusgranskning och genusbudgetering går till. På Gröna qvinnors hemsida finns modellen 3R beskriven. Tre områden undersöks: representation, resurser och realia. Genom en kvantitativ undersökning av representation och resurser får man ett statistiskt underlag för att analysera realia. Detta leder fram till svar på frågorna vem får vad och på vilka villkor.

Och det vill vi veta nu!

- Vem som får vad och på vilka villkor, avslutar Ewa Larsson.

Ewa Larsson , ordförande för Gröna qvinnor, mobil 070-530 42 37

Gröna qvinnor

www.gronaqvinnor.se

info@gronaqvinnor.se

   
   

 

   
   
   
   
   
   

 

   
   


   
 
 

Onsdag den 6 september 2006

Pressmedelande

Svenska patriarkala strukturer fördunklar verkligheten.

I dag vill knappt en tredjedel av svenska folket satsa på kärnkraft medan hela tolv procent vill avveckla kärnkraften snarast, trots att inga partier driver den frågan, säger Ewa Larsson , ordförande för Gröna qvinnor.

Självklart vill de flesta utveckla långsiktigt hållbara elsystem samtidigt som kunskaperna om dem är urusla. I stället tror allt fler att de blir utan el ifall vi inte bygger ut kärnkraften, jag tycker vi ordentligt ska satsa på vindkraft.

Faktum är att utav Sveriges elbalans på 147 TWh 2005 så utgjorde vindkraften knappt 1 TWh. I Tyskland, där fler människor bor på en mindre yta än Sveriges, stod vindkraften för 26,5 TWh samma år. Tyska fysikersamfundet menar att deras vindkraftspotensial ligger på 76 TWh fram till år 2020. Sverige borde klara minst 20 TWh på tio år, säger Ewa Larsson

Men det går oändligt långsamt med vindkraftsutbyggnaden, och nu ropar folkpartiet och moderaterna på mer kärnkraft. Kärnkraften som är det energisystem som kräver absolut mest pengar för att bygga, som inte bär sina egna försäkringskostnader och som producerar ett långvarigt dödligt avfall. Ett energisystem som kräver extrem samhällskontroll för att skydda medborgare mot attentat och läckage med dödlig utgång både för människa och natur. Kärnkraft som producerar ett avfall som det går att göra kärnvapen av och som, märk väl, inte en majoritet av befolkningen vill ha i framtiden, menar Larsson.

Energistruktur och samhällsstruktur hör ihop och villkorar ekologiska och sociala livsbetingelser. I en patriarkal struktur ligger tro på en överhöghet, i det här fallet kärnkraft. En sanning gäller, i det här fallet anses det realistiskt att bejaka kärnkraft och orealistiskt att tro på något annat. Jag vill integrera jämställdhet och ekologisk hållbarhet i samtal om framtida energiförsörjning och utsätta dem för genusanalys, avslutar Larsson.

För frågor: mobil 070-530 42 37

 
 
 
 

Pressuttalande

Nolltolerans vad gäller mäns våld mot kvinnor

Gröna qvinnor har på sitt medlemsmöte beslutat att lyfta frågan om mäns
våld mot kvinnor och kräver nolltolerans.

Bakgrunden är att mäns våld mot kvinnor ökar år efter år. Till en början ansågs ökningen bero på att samhället ändrat attityd till våldtäkter. Det anses inte längre vara kvinnans fel, att hon utmanat till övergrepp. Därmed skulle fler kvinnor tycka det meningsfullt att göra polisanmälan.

– Men i dag ser vi en tydlig faktisk ökning av överfall riktade mot kvinnan. Både i hemmet och på gatan – i det offentliga rummet, säger Ewa Larsson, ordförande för Gröna qvinnor.

- Lagstiftningen har skärps och ordet ”kvinnofrid” är numera ett känt begrepp, trots detta går samhällsutvecklingen käpprakt åt fel håll, konstaterar Ewa Larsson.

- Jag tror att det finns en koppling mellan det ökade våldet mot kvinnan, hänsynslösheten mot hennes kropp och det ökade utbudet av pornografi. Pornografin förmedlar en syn på kvinnan som ett objekt, ett föremål, främst till för att nyttjas och utnyttjas av män. Det är nog därför som två tredjedelar av alla unga kvinnor vill ha ett totalförbud mot pornografi, menar Larsson.

- Ett införande av nolltolerans gällande mäns våld mot kvinnor innebär att ribban höjs och frågan får högsta prioritet i polisens arbete, avslutar Ewa Larsson.

För mer info: ewa.larsson@gronaqvinnor.se
tel 070-530 42 37

 
 

 

   
 
 
 

Pressmeddelande

rot och rut – en jämställdhetsfråga

Under ett seminarium i Almedalen i dag, anordnat av Almega (ett forum för tjänsteföretag) och byggbranschen i samverkan, framkom att enighet råder mellan branscherna om att finska modellen bör införas även i Sverige.

Den finska modellen innebär att hushållen får dra av 60 % av arbetskostnaden, upp till 100 000 kronor per år, för det vi här i Sverige kallar rot- respektive rut-tjänster*

Modellen har nu prövats ett par år och en färsk statlig utvärdering visar att reformen är helt kostnadsneutral. I Finland är ungefär 70 % av de efterfrågade tjänsterna rot, och 30 % rut. Hela tio procent av de finländska hushållen nyttjar dessa tjänster i dag. Det har inneburit att den svarta delen av denna arbetsmarknad minskat från 60 till
25 %

Miljöpartiet vill se över hela tjänstebeskattningen och kan tänka sig att fortsätta med rotavdrag utifrån krav på att det leder till miljöförbättringar. Gröna qvinnor menar att det även bör inkludera rutavdrag. Ruttjänsterna är en synnerligen kemikalienyttjande sektor, säger Ewa Larsson , ordförande gör Gröna qvinnor.

Ewa konstaterar att frågan är även viktig även ur jämställdhetssynpunkt bland annat för det kvinnliga företagandet. I Finland har det kvinnliga företagandet ökat väsentligt och en sådan ökning är både önskvärd och efterlängtad här i Sverige.

Vi vet också att de som idag köper hushållsnära tjänster svart är de som har råd att köpa samma tjänster vitt. De som avstår från att köpa svart är de som inte har råd att köpa vitt, och det är ofta äldre kvinnor. Och, avslutar Ewa, det är just bland dessa äldre kvinnor som efterfrågan på ruttjänster är som störst.

*) rot = renovering ombyggnad tillbyggnad, rut = rengöring underhåll tvätt

Ewa Larsson , ordförande Gröna qvinnor, 070-530 42 37

   

 

   
 
 
 
 
 
 
   

Pressmeddelande

Gröna qvinnor är mycket kritiska till miljöpartiets styrelses svar på motioner som förbundet skickat in för behandling på kongressen som hålls i Borås torsdag till söndag denna vecka.

I en av Gröna qvinnors motioner har vi ställt krav på att en Jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Detta har nu majoriteten i riksdagen beslutat tillsammans med miljöpartiet, men miljöpartiets styrelse avslår vår kongressmotion. Helt obegripligt! säger Ewa Larsson , ordförande för Gröna qvinnor, det måste ju vara riksdagsbeslutet som gäller och då ska vår motion bifallas.

Partistyrelsen har även valt att avslå Gröna qvinnors motion om pengar för kvinnlig organisering. Partistyrelsen har dock valt att ta emot dessa pengar från regeringen. I styrelsens beslutsprotokoll står att läsa att en person ska anställas för att ordna ett seminarium till hösten. Gröna qvinnor påpekar att riksdagens beslutat att pengarna ska gå till ”kvinnors organisering”. Om kongressutskottet vidhåller partistyrelsens beslut, i stället för att som vi föreslår, ge pengarna till vår organisering, ja då måste vi yrka på att pengarna betalas tillbaka till regeringen, annars bryter miljöpartiet mot riksdagens beslut, avslutar Ewa Larsson.

För mer information ring Ewa Larsson , ordförande gröna qvinnor, 070-530 42 37.

   
 
 
 

Pressmeddelande

Gröna qvinnor vill ha mer av jämställdhet i miljöpartiets valmanifest.

Vi har konkreta förslag som kongressen har att ta ställning till nu när vi träffas i Borås till helgen, säger Ewa Larsson, ordförande för Gröna qvinnor.

Ja, redan på torsdag sätter vårt arbete i gång för att feminisera Valmanifestet, miljöpartiet vill att Jämställdhet ska vara ett av fyra prioriterade områden men av manifestets trettiofyra punkter berör endast fyra jämställdhet, det borde vara minst åtta, påpekar Ewa Larsson.

Miljöpartiet har varit drivande i arbetet för att få bort sexuella anspelningar från det offentliga rummet i flera kommuner. Bilden av kvinnan påverkar självklart hur kvinnor blir behandlade och därför borde partiet verka även för att ”en jämställd bild av sexualitet och arbeta mot sexuell underordning som konstrueras och upprätthålls genom pornografi, prostitution och sexualisering av vårt offentliga rum”.

Detta, säger Ewa Larsson, och tillägger att även friskolor måste garantera att eleverna får en jämställd och jämlik utbildning där alla människors lika värde står i centrum. Därför kommer Gröna qvinnor att föreslå ett tillägg som säger att ”alla barn har rätt till jämställd och jämlik utbildning därför säger vi Ja till Fria skolor och nej till ensidigt religiösa skolor”.

För mer information om Gröna qvinnors tillägg för ett mer jämställt valmanifest ring Ewa Larsson , 070-530 42 37

 
 
 

 

   
 

Pressuttalande

Fotboll och Sex hör inte ihop

Tack JämO, Claes Borgstrand, för att du markerat allvaret i Tysklands sammanblandning av fotboll och könsköp genom att uppmana Fotbollsförbundet att bojkotta VM. Fotbollsförbundet kickar nu tillbaka bollen med att hänvisa till att det främst är en politisk fråga, och?! sedan, ingenting, tomt.

- Jag väntar på att Fotbollsförbundet och Lars-Åke Lagrell ska kicka bollen i mål, säger Ewa Larsson , ordf för Gröna qvinnor.

Visst är frågan politisk, och det är tyska politiker som tillåter uppbyggnad av nya bordeller för att kunna möta den väntande anstormningen av fotbollsentusiaster under sommarens VM. De anser att fotboll och sex hör ihop och det är helt lagligt att köpa en kropp i Tyskland. Efterfrågan väntas nu öka och uppemot 40 000 arbetslösa unga kvinnor från Polen, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien beräknas sälja sig i de nybyggda bordellerna. Tyska staten räknar med extrainkomster till stadskassan, för kropparna beskattas precis som vilken handelsvara som helst.

Om nu svenska Fotbollsförbundet anser att frågan om könsköp och handel med kroppar är viktig, ja då kan ni ju agera själva genom aktiv opinionsbildning, precis så som vi inom kvinnorörelsen gör. Vi kanske till och med kan agera tillsammans!

- Mitt förslag är att ni trycker upp tröjor med tysk och engelsk text som talar om att - fotboll och sex inte hör ihop - och bär dessa tröjor som manliga förebilder.

Jag lovar att fler kommer vilja köpa dessa tröjor och ni kommer att bli hjältar, även om ni inte vinner VM, denna gång, avslutar Ewa Larsson.

 

 

   
 
 
 
 

Pressuttalande

Då är dagen här, åttonde mars, den dag vi kvinnor får figurera lite mer än vanligt i pressen.

Ja, lite mer än rapporter om kvinnor som blir överfallna, våldtagna och mördade, och lite mer än djupintervjuer om hur det känns att bo gömd för en förföljande man, eller hur det känns att vara kvinna och gå ensam hem i Umeå. I dag åttonde mars finns både kvinnans bortglömda och gömda historia i media, både äldre och unga kvinnor får ta plats. Bilderna av kvinnor blir fler än de traditionella offret och horan. På gator och torg, i riksdagens finrum och på studieförbund kommer det samtalas om hur viktigt det är att kvinnor organiserar sig och för en gemensam kamp för jämställdhet.

En dag med ett positivt medieutrymme. Den nionde mars är det som vanligt igen, 30 procent medieutrymme till kvinnor och 70 procent till män. Förra året fick kvinnor 31 procent, men nu är vi tillbaka på 30 igen, normaliteten 30/70 är återställd och så har det varit sedan 1990-talet, i Sverige och i den del av världen som säger sig ha ”fri media”, säger Ewa Larsson, ordförande för Gröna qvinnor. Hur Gröna qvinnor vill styra upp detta kan du läsa om i vårt första nyhetsbrev som skickas ut till alla medlemmar den 15 mars.

Gröna qvinnor vill synas, så nu kommer vi på webben, alldeles själva. Vi får inte finnas i miljöpartiet, där vill man inte ha något organiserat feministiskt politiskt arbete, inom miljöpartiet fixar man jämställdhet ändå, sägs det.

Gröna qvinnor har inte sett det än, men i stället för att vänta eldar vinu på, för vår vrede är stor och vårt tålamod slut, säger Ewa Larsson.

Jämställdhet ska drivas inom alla områden som en bas i det gröna miljöarbetet. Utan genusanalys, skarpa strategier och konsekvent kontinuerligt arbete når vi aldrig målet, ett jämställt samhälle där mänskliga rättigheter är en rättighet även för jordens 54 procent kvinnor, en demokrati för alla helt enkelt, avslutar Ewa.

För frågor Ewa Larsson , ordförande Gröna qvinnor, tel 070-530 42 37, ewa.larsson@gronaqvinnor.se eller skriv till: info@gronaqvinnor.se

Väkommen in på Gröna qvinnors hemsida – www.gronaqvinnor.se – den åttonde mars och alla andra dagar. Där får du veta mer om oss, hur du blir medlem och gärna komma med egna tips och önskemål genom att kontakta oss.

 
 
 
   

Pressmeddelande

På en presskonferens anordnad av miljöpartiets ledande kvinnor i Norrbotten betonas att

" miljöpartiet är en del av den feministiska rörelsen, att jämställdheten inom partiet är god och att partiet ivrigt driver jämställdhetsfrågorna inom alla områden och på alla nivåer ".

Detta tillbakavisas nu av Gröna qvinnors ordförande Ewa Larsson.

Om miljöpartiet var en del av den feministiska rörelsen så skulle inte miljöpartiets riksdagsgrupp och partistyrelse motarbeta inrättandet av en Jämställdhetsmyndighet, säger Ewa Larsson.

Hon syftar då på de pågående förhandlingarna i riksdagen mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet angående ett remissbehandlat förslag från utredaren Gertrud Åström. Förslaget är att en Jämställdhetsmyndighet ska inrättas att följa upp politiska beslut och lagstiftning inom Jämställdhetsområdet.

Men miljöpartiet motarbetar förslaget trots att den feministiska rörelsen, det vill säga icke statliga kvinnoorganisationer, NGO:s, och Sveriges kvinnolobby, SKL, är för en Jämställdhetsmyndighet. Här har miljöpartiet valt att inte bara köra över den feministiska rörelsen, utan också sitt eget Kvinnoutskott och Gröna qvinnor, som båda vill ha en myndighet.

- Nu hoppas jag att socialdemokraterna och vänsterpartiet kör över miljöpartiet, viljan är stor inom miljöpartiet men kunskapen om jämställdhet liten, avslutar Ewa Larsson.

För mer information
Ewa Larsson 070-530 42 37
060310

   

 

 
 

 

   
       
   

UPP

Gröna qvinnor - Pressmeddelande

Angående pågående förhandlingar mellan riksdagens samarbetspartier om att inrätta en Jämställdhetsmyndighet.

Nu får ni ge er!

Denna uppmaning kommer från Gröna qvinnors ordförande Ewa Larsson efter det att miljöpartiets riksdagsgrupp annonserat att de inte vill inrätta en Jämställdhetsmyndighet.

Miljöpartiet går nu emot sitt eget partis Kvinnoutskott, kör över dem helt enkelt.

Det är ofattbart, - nu får ni ge er!

Kvinnoutskottet har hela tiden förordat en Jämställdhetsmyndighet, helt enkelt för att det behövs ett ansvar för en strukturerad uppföljning av lagstiftning och utvärdering av insatser inom jämställdhetsområdet. En av orsakerna till att implementering av rådande lagstiftning tar sådan tid är att kontinuerlig uppföljning och krav i dag saknas, menar Ewa Larsson. Nu finns ett färdigutrett remissbehandlat förslag, och mp:s riksdagsgrupp säger nej. Gröna qvinnor stöder Kvinnoutskottet, om mp:s riksdagsgrupp kör över Kvinnoutskottet, ja då vill jag uppmana socialdemokraterna och vänsterpartiet att köra över mp:s riksdagsgrupp, avslutar Ewa Larsson.

För mer information:

Ewa Larsson mobil 070-530 42 37 -

060307

   
         
   

UPP

Gröna qvinnor - Pressuttalande

Angående SSU:s uppmaning till sitt eget moderparti att ta sig an de könsbaserade löneskillnaderna under kommande mandatperiod.

Gröna qvinnor uppskattar SSU:s uppmaning till sitt eget parti att göra något åt de olagliga oskäliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor, men vi vet att socialdemokraterna kommer att svara, ”det är en facklig fråga”, underförstått, - gå med i facket och gör något där. Vi vill utmana alla partier till konkret åtgärd i stället, säger Ewa Larsson, ordförande i Gröna qvinnor.

Partierna består ju av olika individer och alla som ställer upp till val kan faktiskt lova att ta ett eget politiskt ansvar för dagens cementerade - lön efter kön princip – .

För oavsett kandidatur till kommun, landsting eller riksdag så finns det full möjlighet att själv göra något. För det är just inom kommunerna, landstingen och de statliga verken som de flesta låglönejobben för kvinnor finns, där är de satta i system så att säga, ingår i strukturen, och över de lönerna bestämmer politiken, avslutar Ewa Larsson.

060303

   
         
   

UPP

Det är dags att säga nej till ensidigt religiösa friskolor menar Gröna qvinnor, och vill med det ge stöd till s-kvinnoförbund som ställer liknande krav i motion till s-kongress.
Kvinna och man har lika värde i dagens svenska samhälle, aktivt jämställdhetsarbete ska stimuleras i alla skolor oavsett huvudman och inriktning.

- Skolans jämställda demokratiska fostran har avgörande betydelse för utvecklandet av Sverige som ett land där alla människors lika värde utgör stommen i samhällsbygget, säger Ewa Larsson, språkrör för Gröna qvinnor och fortsätter; - Alla förskolor- och skolor ska vara icke konfessionella.
De religiösa friskolor som inte ställer upp på dagens jämställdhetsmål mellan könen och på att behandla alla trosföreställningar och religioner lika och med samma värdighet ska inte mer tillåtas att erhålla skattemedel för sin verksamhet, menar Larsson.

- Flickebarn i religiösa friskolor riskerar att hamna i samhällelig korseld om religiösa friskolor utbildar dem efter gammal biblisk norm, ”kvinna tig i församlingen”, eller lär dem att tolka koranen så som att de måste svepa in sig i tyg för att inte män ska attraheras av dem, säger Yvonne Radestam, vice språkrör för Gröna qvinnor.

- Kunskap om olika religioner och trosföreställningar i vårt samhälle och i världen ska ingå i utbildningen för alla barn och ungdomar och självklart utsättas för både kritisk granskning och jämställdhetsanalyser.
Även en religiös friskola ska vara öppen för olikheter i samhället och har inte rätt att ensidigt indoktrinera barnet, avslutar Nashmil Aram, vice språkrör för Gröna qvinnor.

Alla goda ting är tre, för frågor ring:

Ewa Larsson, språkrör för Gröna qvinnor, tel 070-530 42 37 Yvonne Radestam, vice språkrör för Gröna qvinnor, tel 08-7764876.
Nashmil Aram, vice språkrör för Gröna qvinnor, tel 070-958 80 57

050901

   
       
   

UPP

Till Regeringen

Med anledning av att Justitiekanslern nu avgjort att den sexdömde HD-domaren Leif Thorsson ska få behålla sitt arbete som domare har chefen för Högsta domstolen, justitierådet Bo Svensson valt att uttala sig för pressen.
I DN kan vi ta del av hans okunskap inom det kriminella området ”köp av människokropp”, den så kallade sexköpslagen.
Eftersom det är regeringen som utser chef för HD, och utsåg Bo Svensson 2002, menar vi att regeringen har ett ansvar för hans bristande kompetens.

Det är främst tre saker vi vill lyfta fram:

1. Enligt egen utsaga anser Bo Hansson att den sexdömde Leif Thorsson även fortsättningsvis ska vara domare i sexmål. Han anser honom dessutom som extra lämplig eftersom han har ”djupa kunskaper i ämnet”. Gröna qvinnor finner uttalandet häpnadsväckande och inte i överensstämmande med i princip all övrig samlad kompetens inom sakområdet.

2. Enligt Bo Hansson finns det många änkemän inom domstolsvärlden som ”har svårt att få sex”. Gröna qvinnor menar att ett sådant uttalande misstänkliggör domstolsväsendets vilja att döma sexköpare därför att det är synd om dem. Attityden avspeglar också ett enkönat perspektiv och bristande kunskap om utsatta människors situation.

3. Bo Hanssons samtal med Belgiens ordförande för deras högsta domstol som berättat för honom att han anser att ”det här är konstigt”, dvs att det är kriminellt att köpa sex i Sverige. Gröna qvinnor anser det högst oroande att den som i Sverige som har det högsta ämbetet inom domstolen inte känner till de olika inställningar som finns till sexköp i världen och som baseras på olika syn på människan.

Vi har tappat allt förtroende för Bo Hansson och anser att han inte är lämplig ledare för landets Högsta domstol. Det bästa vore om regeringen omgående erbjöd honom att avgå genom pensionering, han är född 1940 så det är ändå dags. Om regeringen inte vill det kräver vi att Bo Hansson får utbildning i jämställdhet och i synnerhet inom området sexköp. Vi anser också att han ska läsa in sig på SOU 2004:121 Slag i luften, en utredning om myndigheter, mansvåld och makt. Regeringens jämställdhetsenhet har mycket kunniga anställda som kan bistå med kunskap.

Ewa Larsson, språkrör för Gröna qvinnor

050526

   
         
   

UPP

Den 15:e januari hade Gröna kvinnor sitt första årsmöte någonsin, där gjordes följande uttalande:

Ingen demokrati utan jämställdhet

Jämställdhet och demokrati utgör förutsättningar för varandra, den ena är inget värd utan den andre. I det söndertrasade Irak hålls val den 30 januari. Även de fyra miljoner exilirakierna erbjuds att rösta utifrån regler fastställda av den tidigare ockupationsmyndigheten i Bagdad, CPA.
Dessa regler medger inte samma värde för en mamma som för en pappa. Att ha en irakisk mamma tillmäts inte något värde alls. Men, har du en Irakisk pappa, är född i Irak eller kan påvisa att du haft eller har Irakiskt medborgarskap, ja då kan du registrera dig och få rösträtt.

Detta är de regler som ca 50 000 irakier har att rätta sig efter när de ska gå och rösta här i Sverige. Det innebär att barn fött av irakisk mor med svensk man icke göre sig besvär. Medan barn fött av svensk mamma med irakisk pappa får rösta. Detta torde vara ett flagrant brott mot flera internationella lagar och rättigheter och säger en hel del om landets syn på moderns rätt, eller rättslöshet.

Gröna kvinnor kommer driva på nationellt, i EU och internationellt, för att uppmärksamma denna kvinnosyn som diskriminerar individens rätt att deltaga i ett offentligt val. Nästa val i Irak måste ske utifrån Jämställda principer om en demokrati ska kunna byggas.

För frågor:
Ewa Larsson, språkrör för Gröna kvinnor, 070-530 42 37

050114